Ondertekening bewonerscommissie Portage, Zaltbommel

Huurders praten mee

In beide delen van ons werkgebied is leefbaarheid een belangrijk aandachtsveld. Weliswaar met andere accenten. In de kleine kernen van het Land van Heusden en Altena komen we eerder ‘achter de voordeur’, omdat verhuurbaarheid door een veranderende bevolkingssamenstelling onder druk staat. Terwijl in Zaltbommel het accent ligt op veiligheid en handhaven, en het toewerken naar het opbouwen van georganiseerde bewonersbetrokkenheid.

Ons streven is om er samen met onze bewoners en partners voor te zorgen dat zoveel mogelijk vierkante meters optimaal worden benut ten gunste van vitaliteit en ontmoeting in wijken en buurten. Wij ondersteunen programma’s van partners die inzetten op vermindering van eenzaamheid en het bevorderen van ontmoeting en samen leven. Dat doen we o.a. met onderstaande partijen.

Digitaal klantpanel

Woonlinie gaat graag met haar huurders in gesprek. Waarom? Omdat wij de mening en ervaring van huurders waardevol vinden. Met hun stem kunnen wij onze dienstverlening en producten nog beter afstemmen op de wensen van onze klant. Op dit moment spreken wij onze huurders al behoorlijk regelmatig. Bijvoorbeeld tijdens klantpanels op locatie, via koffiegesprekken bij huurders thuis of door in gesprek te gaan met bewonerscommissies. Tegelijkertijd zien we ook dat tijden veranderen. We ervaren dat mensen veel meer zaken online regelen. Hierop willen we graag inhaken. Daarom breiden wij onze contactmomenten met huurders verder uit met een digitaal klantpanel. Lees hier meer over deelnemen aan een digitaal klantpanel.

Bewonerscommissie

Een bewonerscommissie is een groep afgevaardigden uit een complex die fungeren als spreekbuis voor alle bewoners. Samen met Woonlinie werken zij aan het verbeteren van de leefbaarheid in hun woon(zorg)complex. Denk hierbij aan activiteiten zoals het organiseren van een stamppottenbuffet of een sjoelmiddag of het plaatsen van extra zitbankjes net buiten het complex waardoor bewoners tijdens een mooie zomermiddag van de gemeenschappelijke tuin kunnen genieten.

Wijkplatform

Er zijn verschillende wijkplatforms in Zaltbommel. Hierin neemt Woonlinie deel. Met wijkgericht werken willen we in samenwerking met de gemeente de leefbaarheid en sociale betrokkenheid in de wijken vergroten. Een platform, ook wel wijkraad genoemd, bestaat uit een groep vrijwilligers. Zij zetten zich samen in om de algemene belangen van de inwoners in hun wijk te behartigen. Zij zijn een katalysator voor een brede groep inwoners. Het platform is een gesprekspartner voor de gemeente en klankbord voor de inwoners in eigen dorp of wijk.

Bestaande wijkplatforms in Zaltbommel zijn:

 • Wijkplatform De Vergt
 • Wijkplatform De Spellewaard
 • Wijkplatform De Waluwe
 • Wijkraad Binnenstad

Buurtpreventieteams

In Zaltbommel en Aalburg wordt ook gewerkt met buurtpreventieteams.Buurtpreventie is een vorm van
burgerparticipatie waarbij bewoners zich organiseren om een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid en veiligheid van een buurt, wijk of dorp. Het buurtpreventieteam heeft een signalerende functie.

Actieve buurpreventieteams zijn:

 • De Markt (Wijk en Aalburg)
 • De wijk Kerkverreweide (Wijk en Aalburg)
 • De Bloklandbuurt (Wijk en Aalburg)
 • De Witboomstraat (Veen)
 • De Grotestraat (Veen)
 • De Wielstraat/Maasdijk (Veen)
 • De Spellewaard (Zaltbommel)
 • De Vogelbuurt (Hank)

Vrijwilligers

Woonlinie werkt met een heleboel vrijwilligers. Deze mensen beschouwt Woonlinie als een verlengstuk van de organisatie. Zij zijn namelijk de ogen en oren in de wijk en in het woongebouw.

In de meeste woon-zorgcomplexen en/of steunpunten in het Land van Heusden en Altena en de Bommelerwaard wonen actieve bewoners die graag een handje helpen. Ieder jaar bezoeken onze consulenten de vrijwilligers. Wij praten dan over hun takenpakket, de hoogte van hun vergoeding en de zaken waarbij Woonlinie hen kan ondersteunen.

Woonlinie is altijd op zoek naar nieuwe enthousiaste vrijwilligers! Wilt u meer informatie? Lees de folder 'Welkom vrijwilliger'. Heeft u interesse en bent u nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Neem dan contact op met de afdeling Wonen van Woonlinie.

Voordat u als vrijwilliger aan de slag gaat, wordt er een aantal afspraken met u gemaakt. Zo weten beide partijen wat er van hen verwacht wordt. Woonlinie sluit een ongevallenverzekering af voor de overeengekomen periode. Zo bent u altijd goed verzekerd, ook als u als vrijwilliger bezig bent! In sommige situaties zijn onkostenvergoedingen bespreekbaar. Dit is natuurlijk afhankelijk van het takenpakket en het aantal uren waarop de vrijwilliger beschikbaar is.