Medehuurderschap

Huurachterstand

Er kunnen zich situaties voordoen, waardoor u de huur niet op tijd kunt betalen. In sommige gevallen kan het inkomen van een gezin of alleenstaande plotseling flink dalen. Wij zijn ons ervan bewust dat de drempel om over financiële problemen te praten voor veel mensen hoog is. Om te voorkomen dat het probleem groter wordt en dat er zelf sprake is van een huisuitzetting, adviseren wij u om op tijd contact op te nemen met ons. Het spreekt voor zich dat wij zorgvuldig omgaan met vertrouwelijke informatie.

Op deze pagina leest u de informatie over ons incassobeleid, betalingsproblemen, betalingsregelingen en hulp bij structurele (huur) schulden.

Incassobeleid

Zijn er regelmatig terugkerende huurachterstanden of komt u betalingsafspraken niet na, dan zijn we genoodzaakt andere maatregelen te treffen. Daarvoor hanteren we ons incassobeleid. Wij laten betalingsachterstanden niet oplopen. In deze tijden van crisis is het nodig om een streng beleid te voeren. Als u één maand uw huur niet heeft betaald, belt Woonlinie u. Na twee maanden schakelen we de deurwaarder in. We schakelen niet alleen de deurwaarder in. Er gaat ook een melding naar Vroeg eropaf Bommelerwaard. Vroeg eropaf Bommelerwaard is een samenwerking tussen de corporaties in de Bommelerwaard, de gemeenten en Buurtteam. Want vaak is er bij een huurachterstand meer aan de hand. 

Bij een huurachterstand nemen we eerst zelf, snel en vaak, contact met u op. Bij een achterstand van twee maanden melden wij onze huurders aanmelden bij Vroeg eropaf Bommelerwaard. Buurtteam neemt contact met u op. Zij bieden u aan te helpen en bespreken met u de problemen en mogelijkheden. Dit gaat niet alleen over het oplossen van uw huurschuld. U kunt al uw schulden en problemen bespreken. Dit nemen ze allemaal mee in een schuldhulpverleningstraject. Zo krijgt u de kans op hulp. Het is geen vrijblijvend traject. U moet zich er zelf ook voor inzetten.  

Ook in het Land van Heusden en Altena wordt Vroeg eropaf opgezet. De verwachting is dat in het najaar van 2017 de aanpak van start gaat. 

Betalingsproblemen oplossen

Bij betalingsproblemen kunt u rekenen op begrip, maar daarmee houdt de taak van Woonlinie niet op. Woonlinie geeft ook advies.

Betalingsregeling bij éénmalige of uitzonderlijke huurschulden

Als er sprake is van een uitzonderlijk eenmalig betalingsprobleem kunt u kosteloos een betalingsregeling treffen. Onze klantconsulent bepaalt samen met u het bedrag dat u maandelijks moet betalen om uw huurschuld af te lossen. Als alle termijnen zijn voldaan, is uw huurschuld afbetaald. Bij een betalingsregeling worden geen onredelijke eisen gesteld en er wordt rekening gehouden met uw persoonlijke omstandigheden, zoals de hoogte van uw inkomen en uw gezinssamenstelling.

Hulp bij structurele (huur)schulden

Hoewel wij op veel punten advies kunnen geven, zijn er situaties waarin professionele hulp noodzakelijk is. Bijvoorbeeld als er meerdere maanden de huur niet is betaald of als er schulden zijn bij andere instanties. Bij ons is informatie beschikbaar van de schuldhulpverleners waarmee wij samenwerken. U kunt een overzicht van de hulpverlenende instanties opvragen.

Lees hier de uitgebreide informatie.