Medehuurderschap

Huurachterstand

Er kunnen zich situaties voordoen, waardoor u de huur niet op tijd kunt betalen. In sommige gevallen kan het inkomen van een gezin of alleenstaande plotseling flink dalen. Wij zijn ons ervan bewust dat de drempel om over financiële problemen te praten voor veel mensen hoog is. Om te voorkomen dat het probleem groter wordt en dat er zelf sprake is van een huisuitzetting, adviseren wij u om op tijd contact op te nemen met ons. Het spreekt voor zich dat wij zorgvuldig omgaan met vertrouwelijke informatie.

Op deze pagina leest u de informatie over ons incassobeleid, betalingsproblemen, betalingsregelingen en hulp bij structurele (huur) schulden.

Incassobeleid

Zijn er regelmatig terugkerende huurachterstanden of komt u betalingsafspraken niet na, dan zijn we genoodzaakt andere maatregelen te treffen. Daarvoor hanteren we ons incassobeleid. Wij laten betalingsachterstanden niet oplopen. In deze tijden van crisis is het nodig om een streng beleid te voeren. Als u één maand uw huur niet heeft betaald, belt Woonlinie u. Na twee maanden schakelen we de deurwaarder in. Onze medewerkers staan ook bij u voor de deur. We zoeken in een vroeg stadium persoonlijk contact om problemen niet verder op te laten lopen!

Betalingsproblemen oplossen

Bij betalingsproblemen kunt u rekenen op begrip, maar daarmee houdt de taak van Woonlinie niet op. Woonlinie geeft ook advies.

Betalingsregeling bij éénmalige of uitzonderlijke huurschulden

Als er sprake is van een uitzonderlijk eenmalig betalingsprobleem kunt u kosteloos een betalingsregeling treffen. Onze klantconsulent bepaalt samen met u het bedrag dat u maandelijks moet betalen om uw huurschuld af te lossen. Als alle termijnen zijn voldaan, is uw huurschuld afbetaald. Bij een betalingsregeling worden geen onredelijke eisen gesteld en er wordt rekening gehouden met uw persoonlijke omstandigheden, zoals de hoogte van uw inkomen en uw gezinssamenstelling.

Hulp bij structurele (huur)schulden

Hoewel wij op veel punten advies kunnen geven, zijn er situaties waarin professionele hulp noodzakelijk is. Bijvoorbeeld als er meerdere maanden de huur niet is betaald of als er schulden zijn bij andere instanties. Bij ons is informatie beschikbaar van de schuldhulpverleners waarmee wij samenwerken. U kunt een overzicht van de hulpverlenende instanties opvragen.

Lees hier de uitgebreide informatie.