Schouwstraat, Zaltbommel

Mijn huurprijs

Voor het wonen in een woning van Woonlinie betaalt u iedere maand huur. Behalve de basishuurprijs (‘kale huur’) kan het bedrag dat u per maand betaalt verhoogd worden met servicekosten en bijkomende leveringen en diensten. Daarnaast bestaat er een jaarlijkse huurverhoging. Soms is het mogelijk huurtoeslag te ontvangen.  

Opbouw van de huurprijs

De huurprijs wordt bepaald door een aantal onderdelen: de grootte van uw huis, de onderhoudsstaat, het bouwjaar, de ligging, de tuin, etcetera. Voor ieder onderdeel is een aantal punten bepaald; dit opgeteld maakt uw huurprijs. Wilt u inzicht in de opbouw van uw huurprijs? Neem contact op met de afdeling Wonen.

Huurverhoging

Jaarlijks wordt uw huurprijs per 1 juli verhoogd. U ontvangt vóór 1 mei informatie van ons over de wijziging die op uw huurprijs van toepassing is. Daarbij ontvangt u ook de huurkrant. Bekijk hier de digitale huurkrant 2018.

Servicekosten

Of en hoeveel servicekosten u moet betalen hangt af van de woning waarin u woont. Woont u in een appartementencomplex, dan kunnen er bijvoorbeeld kosten worden berekend voor gebruik en onderhoud van de tuin, schoonmaak van het gebouw, verwarming en verlichting. Servicekosten worden steeds per woning of appartementencomplex vastgesteld. Het afrekenen van het verschil tussen het gedane voorschot en de werkelijk gemaakte servicekosten gebeurt eenmaal per jaar. De kosten kunnen het volgend kalenderjaar dus dalen of stijgen.

Bijkomende leveringen en diensten

Naast de kale huur en eventuele servicekosten zijn er ook kosten voor bijkomende leveringen en diensten. Hier bent u automatisch lid van. Wij verstaan hier het volgende onder:

  • Glasservice: als u lid bent van de glasservice van Woonlinie kunt u glasschade melden bij Woonlinie of rechtstreeks bij Glastotaal Beheer, via telefoonnummer (0800) 452 72 34. U betaalt hiervoor €1,50 per maand. De glasschade wordt hersteld zonder dat u zelf kosten hoeft te maken. Is er echter sprake van opzet, dan bent u zelf verantwoordelijk. U kunt ook zelf een glasverzekering afsluiten. Let op: bij sommige inboedelverzekeringen is glasschade inbegrepen. 
  • Ontstoppingsservice: U bent verzekerd tegen verstopping van dakgoten, riolering, toilet, aanrecht, douche en/of sifons. De ontstoppingsservice kost €1,80 per maand
  • De voorwaarden van de bijkomende leveringen en diensten ontvangt u voor aanvang van de huurovereenkomst en worden bij de ondertekening besproken.

Huur betalen

U betaalt voor uw woning maandelijks huur. De huurders van Woonlinie betalen standaard de huur vooruit: de huur voor de volgende maand moet u voor de eerste dag van die maand naar onze rekening hebben overgemaakt. Het rekeningnummer van Woonlinie is 36.43.21.814. Ons IBANnummer is NL 57 RABO 036.43.21.814.

U kunt de huur betalen met een automatische incasso. Het voordeel van deze manier van betalen is dat u zelf het moment bepaalt waarop de huur van uw rekening wordt afgeschreven. U kunt de huur op de 1e dag van de maand af laten schrijven. Heeft u vragen over automatisch betalen? Neem dan contact met ons op.

Andere betaalwijze

Wilt u geen gebruik maken van een automatische incasso? Dan moet u de huur zelf overmaken naar Woonlinie. U kunt dit doen per bank, telefoon of internet. U moet er dan zelf voor zorgen dat de huur voor de eerste dag van de maand op onze rekening is bijgeschreven. Ook kunt u op ons kantoor in Zaltbommel terecht. Let op: u kunt daar alleen betalen met pin, niet meer met contant geld.

Betalingsproblemen

Er kunnen zich situaties voordoen, waardoor u de huur niet op tijd kunt betalen. Uiteraard zullen wij er alles aan doen om u in dergelijke situaties zo goed mogelijk te adviseren en te helpen. Lees meer in onze brochure over betalingsproblemen.

Incassobeleid

Zijn er regelmatig terugkerende huurachterstanden of komt u betalingsafspraken niet na, dan zijn we genoodzaakt andere maatregelen te treffen. Daarvoor hanteren we ons incassobeleid. Wij laten betalingsachterstanden niet oplopen. In deze tijden van crisis is het nodig om een streng beleid te voeren. Als u één maand uw huur niet heeft betaald, belt Woonlinie u. Na twee maanden, schakelen we de deurwaarder in. Onze medewerkers staan ook bij u voor de deur. We zoeken in een vroeg stadium persoonlijk contact om problemen niet verder op te laten lopen!

Huisuitzetting

Een ingrijpende maatregel die, vooral voor jongere kinderen, een bijzonder emotionele ervaring is. Woonlinie doet er alles aan om te voorkomen dat dit laatste middel wordt aangewend. Als er ondanks alle pogingen geen goede betalingsafspraken kunnen worden gemaakt, hebben wij echter geen andere mogelijkheid. Heeft u schulden en bent u op zoek naar hulp? Woonlinie kan u aan de juiste contacten helpen.

Huurtoeslag

Bent u maandelijks een groot gedeelte van uw inkomen kwijt aan huur? Misschien komt u in aanmerking voor huurtoeslag. Het maximale inkomen waarbij u recht hebt op huurtoeslag, wordt jaarlijks aangepast. Daarnaast is uw recht op huurtoeslag afhankelijk van een aantal andere zaken, zoals de huurprijs van uw woning en het gezamenlijke spaargeld en bezittingen van u en uw partner, uw kinderen en andere inwonenden.

Of u in aanmerking komt voor huurtoeslag kunt u zelf uitrekenen via internet. U kunt een proefberekening maken op www.toeslagen.nl. Als er iets wijzigt in uw situatie, is het belangrijk dat u een wijzigingsformulier aanvraagt en invult. Ook dat kan op www.toeslagen.nl of telefonisch via de Belastingdienst (0800 – 0543). U kunt hiervoor ook de hulp vragen van één van onze medewerkers. Hiervoor kunt u een afspraak maken.