Klussen in de woning

Klussen in de woning

Wilt u iets veranderen aan de woning die u van Woonlinie huurt? Dat mag, maar er zijn wel bepaalde voorwaarden aan verbonden. Welke voorwaarden dat zijn, hoe u een klus kunt aanvragen en wat de gang van zaken is, leest u hieronder.

Voorwaarden

Wanneer u iets wilt veranderen aan uw huurwoning, zijn er een aantal voorwaarden. Allereerst is het van belang dat u toestemming vraagt aan Woonlinie en u akkoord gaat met de spelregels. Verder moet de verandering voldoen aan de kwaliteitseisen die Woonlinie daaraan stelt. De spelregels en kwaliteitseisen staan in onze brochure Klus Gerust. Informatie voor specifieke klussen vindt u in onze kluswijzers.

Toestemming vragen

Toestemming vragen kan via dit formulier of neem contact op met Woonlinie. Voor bepaalde klussen heeft u ook toestemming nodig van de gemeente. Wilt u weten of u toestemming van de gemeente nodig heeft? Kijk dan op www.omgevingsloket.nl.

Een aanvraag ingediend en dan?

Binnen drie weken na ontvangst van uw formulier heeft u uitsluitsel over uw aanvraag en weet u precies:

  • of u toestemming krijgt;
  • of er eventuele extra voorwaarden gelden; specifieke kwaliteitseisen ten aanzien van materialen, constructie en uitvoering;
  • of u ook toestemming van de gemeente nodig hebt;
  • wat er met de aanpassing moet gebeuren als de huurperiode eindigt.

Na afloop

Afhankelijk van wat u heeft veranderd aan de woning, komt een rayonopzichter van Woonlinie kijken of de verandering aan de kwaliteitseisen van Woonlinie voldoet.