WMO aanpassingen

WMO-aanpassingen

Een handicap of een ziekte kan ertoe leiden dat mensen in hun woning niet meer uit de voeten kunnen zoals ze zouden willen. Dagelijkse handelingen die vroeger vanzelfsprekend waren, zoals douchen of traplopen, leveren onoverkomelijke problemen op.

Aanpassingen zoals speciale kranen, een douchezitje of een traplift, kunnen dan uitkomst bieden. De gemeente waarin u woont vergoedt dergelijke woningaanpassingen onder bepaalde voorwaarden.

Denkt u dat u meer gemak heeft bij het plaatsen van een aanpassing, bijvoorbeeld een beugel in het toilet, of wilt u voor vergoeding in aanmerking komen, dan kunt u een aanvraag indienen. Met alle vragen over woningaanpassingen en aanvraagprocedure in het Land van Heusen en Altena kunt u terecht bij het Zorgloket Altena, telefoonnummer (0183) 507 307. In Bommelerwaard kunt u terecht bij het WMO-loket van de gemeente Zaltbommel, telefoonnummer (0418) 681 681.