Sociale huur - Gherstkamp in Dussen

Sociale huur

Woonlinie verhuurt haar woningen samen met andere corporaties via Woongaard, hèt regionale woonruimteverdeelsysteem. Wilt u in aanmerking komen voor een sociale huurwoning in onze werkgebieden Bommelerwaard of het Land van Heusden en Altena? Dan is het noodzakelijk dat u zich inschrijft als woningzoekende. Op deze pagina vindt u meer informatie over inschrijven bij Woongaard, inkomensgrenzen, wachttijd en urgentie.

Inschrijven

Inschrijven kan vanaf 18 jaar. Daarnaast moet u beschikken over een Nederlandse identiteit of geldige verblijfsvergunning. Inschrijven kan via www.woongaard.com. U betaalt eenmalig € 25,00 inschrijfkosten. Daarnaast betaalt u jaarlijks verlengingskosten van € 10,00 (prijspeil 2018). Het verlengen van uw inschrijving is uw eigen verantwoordelijkheid.

Wilt u meer informatie, bijvoorbeeld over de spelregels of de verschillende woonruimte verdeelmodellen? Ga dan naar www.woongaard.com en klik op 'Uitleg en informatie".

Aanbod & reageren


Bommelerwaard en Land van Heusden en Altena

Woonlinie biedt haar woningen aan samen met andere corporaties in de regio's Alblasserwaard - Vijfheerenlanden, Bommelerwaard, Land van Heusden en Altena en Rivierengebied. U vindt onze (huur)woningen op www.woongaard.com. Op deze website kunt u direct reageren. Lukt het u niet om digitaal te reageren, bel dan met Woonlinie: (088) 520 4000
 
Wilt u weten op welke plaats u geëindigd bent?
 1. Kijk op uw persoonlijke pagina op www.woongaard.com
 2. Bel met een medewerker van Woonlinie, telefoonnummer (088) 520 4000.

Passend Toewijzen & inkomensgrenzen

Vanaf 1 januari 2016 voert de overheid 'Passend Toewijzen' in. Dit heeft gevolgen voor mensen die op zoek zijn naar een sociale huurwoning. Misschien ook voor u. 

In de wet- en regelgeving 'Passend Toewijzen' staat duidelijk wie waar mag komen wonen. Concreet betekent dit dat uw inkomen en uw huishoudsamenstelling bepalen voor welke huurwoning u in aanmerking komt. Zo kunnen woningzoekenden met een laag inkomen alleen nog terecht in goedkopere huurwoningen. Een 'laag' inkomen betekent voor een éénpersoonshuishouden maximaal € 22.400 en voor een tweepersoonshuishouden maximaal € 30.400 (peiljaar 2018).

Uitgebreide informatie over 'Passend Toewijzen' en de inkomensgrenzen, leest u hier.

Wanneer u reageert op een huurwoning, moeten uw inkomensgegevens actueel zijn ingevuld in uw persoonlijke profiel bij Woongaard. Past uw inkomen niet bij de gestelde inkomenseis voor de betreffende woning, dan krijgt u de woning niet aangeboden. Ontvangt u wel een woningaanbieding, dan controleren wij uw inkomensgegevens aan de hand van een Inkomensverklaring (IBRI) van de Belastingdienst. 

Wachttijd

Na inschrijving bouwt u een wachttijd op. De wachttijd verschilt per kern en woningtype en is momenteel gemiddeld vier jaar. Huurt u een sociale huurwoning via Woongaard, dan vervalt uw inschrijving. Als uw inschrijving niet meer actueel is, bijvoorbeeld doordat u via een andere weg woonruimte heeft gevonden, wilt u dat dan doorgeven aan Woonlinie?

Urgentie

Het kan zijn dat u op zeer korte termijn (andere) woonruimte nodig heeft, bijvoorbeeld door een levensbedreigende situatie, brand of gedwongen verkoop met kinderen. Er moet in ieder geval sprake zijn van een (acute) noodsituatie. In dergelijke situaties kunt u urgentie aanvragen. De urgentie is zowel in de Bommelerwaard als in het Land van Heusden en Altena maximaal zes maanden geldig. Bij de aanvraag van urgentie volgt een persoonlijk gesprek met een onafhankelijke instelling. Het advies van deze instelling wordt in principe altijd door Woonlinie overgenomen.

Lees meer over urgentie in de Bommelerwaard en het Land van Heusden en Altena.

Woningruil

Bent u huurder van Woonlinie? En wilt u van woning ruilen met uw buurman of juist met iemand die aan de andere kant van het land woont? Dat is mogelijk. Lees onze folder met de voorwaarden. Voldoet u aan de voorwaarden en heeft u een partner gevonden om te ruilen? Dan moeten beide partijen een aanvraagformulier invullen.   

Wijzigingen doorgeven

Veranderingen van bijvoorbeeld adres, inkomen, gezinssamenstelling en persoonlijke woonwensen kunt u het beste zo snel mogelijk doorgeven. Deze wijzigingen kunnen namelijk van invloed zijn op uw wachttijd en/of uw urgentie. U kunt dit het snelste doen door in te loggen op uw persoonlijke pagina op de website www.woongaard.com. Beschikt u niet over internet? Neem dan contact op met Woonlinie.