Beleid en Kwaliteit

Beleid & kwaliteit

Meerjarenperspectief

In 2013 startten we met het nieuwe Meerjarenperspectief ‘Bij mensen betrokken’. Heel vertrouwd blijft Woonlinie gewoon Woonlinie. Mensen blijven onze inspiratie- en bestaansbron! Onze ambities liggen besloten in drie scherpe focusvelden. Goed Wonen staat op de eerste plaats. Om Goed Wonen waar te maken, kunnen we echter niet zonder Verantwoord Investeren en Slim Organiseren. Hoe blijven we een financieel gezonde organisatie en met welke nieuwe organisatievormen maken we onze rol als verbindingsmakelaar waar?
Dit Meerjarenperspectief kwam tot stand in politiek turbulente tijden. Een ingrijpend Woonakkoord en drastische voorgenomen herzieningen in de Woningwet vormen samen met een voortdurende financiële en economische crisis een nieuwe realiteit in wonen. Woonlinie blijft haar stem verheffen in deze veranderingen. De woonopgaven zijn helder en daar zetten we onze koers op in. Tegelijkertijd is ook duidelijk dat ons investeringsvermogen, taakveld en de manier van (aan)sturen en verantwoorden, veranderen. Worden de lijnen verplaatst, dan spelen we daar, flexibel als we zijn, gewoon op in. Meer dan ooit hebben we onze partners daarvoor nodig, om de Bommelerwaard en het Land van Heusden en Altena voor iedereen een aantrekkelijk woongebied te houden. Want alleen samen kunnen we ons voorbereiden op de veranderingen van deze tijd.
Lees hier het Meerjarenperspectief 2013 – 2017.

Kwaliteit van onze dienstverlening

Woonlinie vindt het belangrijk dat haar huurders en woningzoekenden tevreden zijn. Tevreden over de kwaliteit van onze dienstverlening, van de woning en de woonomgeving. Met ondersteuning van een extern onderzoeksbureau onderzoeken wij jaarlijks de tevredenheid van onze huurders. Wij zetten ons in om een klantgerichte organisatie te zijn en ziet kwaliteit als een continu verbeterproces waarin dienstverlening aan onze klant centraal staat. Als ‘lerende organisatie’ hebben we tijdens de visitatie onze ramen en deuren wijd open gezet, geluisterd en zijn we met deze lijst aanbevelingen aan de slag gegaan.
Lees het rapport van de visitatiecommissie.

 

ANBI-status

Woonlinie is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het hebben van deze ANBI-status sluit aan bij onze missie, visie & opgaven. 
Met ingang van 1 januari 2014 kennen ANBI's de verplichting de volgende gegevens op de website te plaatsen:

Naam van de instelling

Woonlinie

RSIN/fiscaal nummer

806437030

Contactgevens

Hiervoor verwijzen wij u graag naar onze pagina met contactgegevens.

Doelstelling & beleidsplan

Lees onze Missie & Visie en ons Meerjarenperspectief.

Beloningsbeleid, verslag van uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording

Lees hier onze jaarverslagen.