Goed bestuur

Woonlinie hecht grote waarde aan goed bestuur en legt daarover op een transparante wijze verantwoording af. We onderschrijven de Governancecode voor Woningcorporaties.

Hieronder treft u de statuten en reglementen aan die onderdeel deel zijn van onze governancestructuur:

Integriteit

Integriteit is een belangrijke voorwaarde voor goed bestuur. In dat kader heeft Woonlniie een klokkenluiderregeling en een integriteitscode.

Lees meer over de Klokkenluiderregeling.

Lees meer over de Integriteitscode.

Bestuur

Woonlinie wordt bestuurd door de heer mr. P.A.W. van den Heuvel, directeur-bestuurder.

Toezicht

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op de taken en werkwijze van het bestuur en bestaat uit de volgende personen:

Mevrouw P. Nieuwenhuis

De heer P.J. van der Ven

De heer C.J. Ambachtsheer

Mevrouw M. Buursink-van Benthem

De heer G. de Ruiter

De heer G. Kaasjager

Lees meer over het Rooster van aftreden.

Beloningsbeleid

Woonlinie houdt zich aan afspraken gemaakt in het kader van de Wet Normering Topinkomens. Onze verantwoording over het beloningsbeleid is te vinden in het jaarverslag.