Samenwerkingspartners

Samenwerkingspartners

Woonlinie is een maatschappelijke organisatie. Woonlinie voelt zich betrokken en medeverantwoordelijk voor maatschappelijke ontwikkelingen binnen het werkgebied. Alleen in samenwerking met de belanghouders kan Woonlinie daadwerkelijk haar doelstellingen realiseren.

Primaire belanghouders

•    Overheden ( Colleges van B&W en gemeenteraden van de gemeenten Aalburg, Werkendam, Woudrichem, Zaltbommel en Maasdriel; Provincie Noord Brabant en Provincie Gelderland; Ministerie van VROM.)  
•    Bewoners- en huurdersverenigingen (Huurdersvereniging Inbreng en Huurdersvereniging Bommelerwaard, bewonerscommissies; buurtcomités; steunpuntcommissies; wijk- en dorpsraden en klantenpanels)

Secundaire belanghouders

•    Zorg- en welzijnsinstellingen
•    Onderwijsinstellingen
•    Partners in bouwen en wonen
•    Collega-corporaties en branche organisaties

Toezichthoudende belanghouders

•    Intern toezicht (Raad van Commissarissen Woonlinie)
•    Extern toezicht (Centraal Fonds Volkshuisvesting; Waarborgfonds Sociale Woningbouw)