Werkgebied

Werkgebied

Woonlinie staat dicht bij de mensen. En dicht bij hun persoonlijke vragen. Deze aandacht hebben we van huis uit. Hoewel wij graag aan de keukentafel aanschuiven, horen we er niet thuis. We zijn geen gezinslid of buur, maar als netwerkorganisatie zijn we wel in de buurt. Betrokkenheid bij de mens vraagt in deze tijd om warme zakelijkheid. Ruimte voor aandacht, binnen de uitdagingen van een veranderende buitenwereld.

Woonlinie is een woningcorporatie met 4.500 huurwoningen in het Land van Heusden en Altena en de Bommelerwaard. Bij Woonlinie realiseren we een diversiteit aan koop- en huurwoningen, verpleeg- en verzorgingshuizen, scholen, kinderdagverblijven en medische centra. Woonlinie is als woningcorporatie actief in 17 kernen, verdeeld over vier gemeenten. In de 17 kernen waarin Woonlinie werkzaam is wil ze zoveel mogelijk maatwerk leveren met een maximaal maatschappelijk rendement. Dat betekent, dat per kern nagegaan wordt welke bijdrage Woonlinie kan leveren aan de kwaliteit van leven en wonen in die kern.

Lees meer over de dorpskernen waar Woonlinie werkzaam is.