Duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen

Woonlinie werkt op slimme manieren aan een verbetering van het milieu, door het toepassen van energiebesparende maatregelen in nieuwe en bestaande woningen. We gaan voor oplossingen die voor onze bewoners een besparing op de woonlasten betekenen.

Convenanten

Eén van de speerpunten van Woonlinie is duurzaam bouwen. In 2007 is er door Woonlinie gezamenlijk met de drie gemeenten en de twee andere corporaties in het Land van Heusden en Altena een convenant ondertekend. Het zogeheten “Nieuw Altena’s Peil”. Dit convenant beoogt een verlaging van 20% op de wettelijk volgens de huidige regelgeving geëiste energie prestatie coëfficiënt (EPC) voor nieuwbouwwoningen. Door deze verlaging verwacht de gemeente een verbetering van de CO2 emissie uitstoting. Woonlinie houdt bij de ontwikkeling van nieuwe projecten rekening met de doelstellingen uit dit convenant.

Met de gemeente Zaltbommel is een soortgelijk convenant getekend. Woonlinie en de gemeente spannen zich in voor een verlaagde EPC-norm van nieuwbouwwoningen, waardoor deze woningen energiezuinig zijn. De nieuwe brede school De Waluwe in Zaltbommel is een voorbeeld van duurzaamheid volgens dit convenant. Een sedum dak geeft het gebouw een groene, vriendelijke uitstraling. Ook wordt een innovatieve warmtepomp geplaatst om energie op te wekken en het gebouw te koelen.