Leerling-bouwplaats

Leerling-bouwplaatsen

Woonlinie is een schakel die onderwijs en werkgevers en uitkeringsinstanties kan ondersteunen bij het vergroten van werkgelegenheid en bij gekwalificeerde schooluitstroom. De uitdagingen in onze wijken en kernen zijn groot en dat maakt deze samenwerking waardevol. Woonlinie wil het onderwijs en uitkeringsinstanties ondersteunen in het realiseren van hun ambities. Een belangrijk voorbeeld van de schakel die Woonlinie als corporatie kan zijn, vormt het concept leerling-bouwplaatsen.

Het kennisinstituut voor de bouw, Fundeon, stimuleert leerling-bouwplaatsen omdat dit concept een bewezen effect heeft. Het verschil tussen een leerling-bouwplaats en een reguliere stage- of werkervaringsplek is dat jonge vaklieden in spé met alle aspecten van de bouw kennismaken. Op reguliere stage- of werkplekken worden ze soms enkel op één discipline ingezet, of een onderdeel daarvan.

Jongeren die hun ervaring via een leerling-bouwplaats opdoen:
•    Ronden vaker door hun opleiding succesvol af met een diploma
•    Kiezen er vaker voor om een vervolgstudie te volgen
•    Ronden sneller hun studie af.
 
Woonlinie kan als opdrachtgever voor bouwprojecten aannemers aanmoedigen en stimuleren om de bouwplaats als leerling-bouwplaats in te richten. Een prachtig voorbeeld van onze rol als schakel in de keten van Leren en Werken; opleiden is immers een primaire verantwoordelijkheid van scholen en werkgevers.