Geen objecten gevonden

Governance

Woonlinie hecht grote waarde aan goed bestuur en legt daarover op een transparante wijze verantwoording af. We onderschrijven de Governancecode voor Woningcorporaties.

 • Statuten en reglementen  
 • Integriteit 
 • Bestuur en Toezicht 
 • ANBI-status 

Statuten en reglementen

Hieronder leest u de statuten en reglementen die onderdeel deel zijn van onze governancestructuur:

Integriteit

Integriteit is een belangrijke voorwaarde voor goed bestuur. Daarom heeft Woonlinie een klokkenluiderregeling en een integriteitscode.
Lees hier meer over de Klokkenluiderregeling. 
Lees hier meer over de Integriteitscode. 

Bestuur & Toezicht


Woonlinie wordt bestuurd door de heer
mr. P.A.W. van den Heuvel, directeur-bestuurder.





De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op de taken en werkwijze van het bestuur en bestaat uit de volgende personen:

 • Mevrouw P. Nieuwenhuis (voorzitter)
 • De heer G. de Ruiter (vice-voorzitter)
 • Mevrouw M. Toenders-Broeders
 • De heer W. van der Maas 

Beloningsbeleid

Woonlinie houdt zich aan afspraken binnen de Wet Normering Topinkomens. Onze verantwoording over het beloningsbeleid is te vinden in de jaarrekening 2019.
 

ANBI-status

Woonlinie is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Deze ANBI-status sluit aan bij onze missie, visie & opgaven. ANBI’s zijn verplicht de volgende gegevens op de website te plaatsen:

 • Naam van de instelling: Woonlinie
 • RSIN Woonlinie: 806437030
 • RSIN Fiscale Eenheid Woonlinie: 819195546
 • Contactgegevens 
 • Beloningsbeleid, verslag van uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording. 
 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden