Governance

Woonlinie hecht grote waarde aan goed bestuur en legt daarover op een transparante wijze verantwoording af. We onderschrijven de Governancecode voor Woningcorporaties.

  • Statuten en reglementen  
  • Integriteit 
  • Bestuur en Toezicht 
  • ANBI-status 

Statuten en reglementen

Hieronder leest u de statuten en reglementen die onderdeel deel zijn van onze governancestructuur:

Integriteit

Integriteit is een belangrijke voorwaarde voor goed bestuur. Daarom heeft Woonlinie een klokkenluiderregeling en een integriteitscode.
Lees hier meer over de Klokkenluiderregeling. 
Lees hier meer over de Integriteitscode. 

Bestuur & Toezicht


Woonlinie wordt bestuurd door de heer
mr. P.A.W. van den Heuvel, directeur-bestuurder.

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op de taken en werkwijze van het bestuur en bestaat uit de volgende personen:

- Mevrouw P. Nieuwenhuis

- De heer C.J. Ambachtsheer

- De heer P.J. van der Ven

 - De heer G. de Ruiter

Lees meer over het Rooster van aftreden.

Beloningsbeleid

Woonlinie houdt zich aan afspraken binnen de Wet Normering Topinkomens. Onze verantwoording over het beloningsbeleid is te vinden in het jaarverslag 2017

ANBI-status

Woonlinie is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Deze ANBI-status sluit aan bij onze missie, visie & opgaven. ANBI’s zijn verplicht de volgende gegevens op de website te plaatsen:

  • Naam van de instelling: Woonlinie
  • RSIN Woonlinie: 806437030
  • RSIN Fiscale Eenheid Woonlinie: 819195546
  • Contactgegevens 
  • Beloningsbeleid, verslag van uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording. 
 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden