Geen objecten gevonden

Andere partners

Woonlinie is een maatschappelijke organisatie. Wij voelen ons betrokken en medeverantwoordelijk voor maatschappelijke ontwikkelingen binnen het werkgebied. Alleen in samenwerking met de belanghouders kunnen wij onze doelstellingen bereiken. Met wie werken wij samen?

Primaire belanghouders

  • Overheden (Colleges van B&W en gemeenteraden van de gemeenten Altena, Zaltbommel en Maasdriel; Provincie Noord Brabant en Provincie Gelderland; Ministerie van VROM.)
  • Bewoners- en huurdersverenigingen (Huurdersvereniging Inbreng en Huurdersvereniging Bommelerwaard, bewonerscommissies; buurtcomités; steunpuntcommissies; wijk- en dorpsraden en klantpanels).

Secundaire belanghouders

  • Zorg- en welzijnsinstellingen
  • Onderwijsinstellingen
  • Partners in bouwen en wonen
  • Collega-corporaties en branche organisaties

Toezichthoudende belanghouders

  • Intern toezicht (Raad van Commissarissen Woonlinie)
  • Extern toezicht (Centraal Fonds Volkshuisvesting; Waarborgfonds Sociale Woningbouw)
 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden